Missie en visie maatschappelijk werk

Missie Maatschappelijk werk:
Het oplossen (leren omgaan met) van fysieke, psychische en praktische problemen door mensen te begeleiden in het zelf maken van bewuste keuzen en opvolgende acties, met als doel: het onafhankelijk kunnen functioneren in zijn eigen leven en in de huidige maatschappij.

Visie maatschappelijk werk:
Mensen bewust maken van hun keuze mogelijkheden. De keuzen die er worden gemaakt dragen de verantwoordelijkheid en acceptatie van de persoon die deze maakt. Aan een keuze wordt geen oordeel gegeven! Er is geen goede of foute keuze, ook al kunnen de consequenties mogelijk nadelige effecten hebben, de verantwoording blijft bij de degene die kiest en besluit.

Het gaat er niet om hoe vaak dat je valt, het gaat er om hoe vaak dat je op staat!
(Abraham Lincoln)