Samenwerkingspartners

Fysieke gezondheid

 fysioq
www.fysioq.nl 
 fysiotherapie Daelenbroeck

www.fysiotherapiedaelenbroeck.nl

  

 

 fysiotherapie Ben Wijkel
www.fysio-wijkel.nl

 fysiotherapie maatschap Snijders
www.fysiotherapie-snijders.nl

 

Mentale gezondheid:
viaWMO werkt samen met een aantal arbeidspsychologen in Limburg en Noord Brabant. De arbeidspsycholoog is dan de deskundige op het gebied van 2de lijns hulpverlening en levert een belangrijke bijdrage aan de re-integratie van de cliënt in zijn functioneren in werksituaties.

Jurist
Soms krijg je onverhoopt problemen met bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie (UWV) over je uitkeringsrecht, je arbeidsongeschiktheid, de werkeloosheidsuitkering, je recht op ziekengeld of heb je als werkgever/werknemer vragen over ontslag, reorganisatie enz. De heer mr. G.G. Mostert, een jurist, die gedurende vele jaren werkzaam is geweest voor het UWV, kan je dan juridische ondersteuning bieden. Je kunt een beroep doen op deze juridische ondersteuning tegen een gereduceerd tarief.

Onafhankelijk verzekeringsarts
In het belang van een bredere onderbouwing van de juridische ondersteuning van mr. Mostert kan een beroep worden gedaan op de medische inbreng van een verzekeringsarts. Mevrouw Nasheed-Linssen heeft ruime ervaring in de beoordeling van medische problemen op de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Ook deze medische ondersteuning wordt geleverd tegen een gereduceerd tarief.

De Raad BMC Consultancy: Mediation
Mediation is geschikt voor bijna alle soorten conflicten. Mediation richt zich vooral op conflicten in de relationele sfeer, bijvoorbeeld familiekwesties, huwelijk/gezin/erfrecht of conflicten op het werk tussen collega's of werkgever/werknemer.

Wil je meer contactinformatie over de samenwerkingspartners neem vrijblijvend contact op of maak een afspraak met casemanager / contactpersoon Gwen Fleuren van viaWMO. Mail: info@viawmo.nl of bel 045 535 27 72 / M: 06 30 49 29 67.