Testen en assessment

assessment1viaWMO maakt gebruik van diverse psychologische testen die zaken in het kader van re-integratie, maar ook voor werkgevers/werknemers kunnen verhelderen. viaWMO hanteert bij het afnemen van het assessment en het rapporteren de code van het Nederlands Instituut voor Psychologen. De testen die ingezet worden zijn door de Cotan erkend. 

Heeft u een specifieke vraag die u graag beantwoord wilt hebben, neem dan gerust contact op voor meer informatie of een correcte samenstelling van testen.

 

Intellectuele capaciteiten
Het betreft een testserie die bestaat uit de volgende 8 subtests. De onderdelen kunnen los van elkaar worden ingezet en geven een beeld van intelligentiefactoren en vaardigheden:

1. Figurenreeks /denken met figuren  ideeën begrijpen, abstract, analytisch denken
2. Rekenvaardigheid / denken met getallen     calculaties, tabellen, grafieken interpreteren, formules toepassen
3. Analogieën / denken met woorden relaties tussen woorden herkennen
4. Ruimtelijk inzicht ruimtelijk voorstellingsvermogen
5. Taalgebruik fouten herkennen in tekst, grammatica
6. Snelheid en nauwkeurigheid snel en nauwkeurig fouten ontdekken, letten op details
7. Woordbeeld spelling
8. Praktisch inzicht
Prijs per subtest € 100,00
praktisch mechanische en natuurkundige relaties doorzien

Functiespecifieke- en persoonlijke competenties
Het is mogelijk om functie- en persoonlijke competenties te matchen! Het bestaat uit 28 dimensies waaronder bijvoorbeeld: Aanpassingsvermogen, Besluitvaardigheid, Delegeren, Flexibiliteit, Klantgerichtheid, Mens of taakgericht leidinggeven, Omgevingsbewustzijn, Stressbestendigheid, Visie, Verantwoordelijkheidsgevoel enz.
Prijs: € 155,00

Resilience ofwel 'mentale veerkracht'
resilience

Prijs: 130,00

Prestatiemotivatie
Deze vragenlijst meet een drietal persoonlijkheidsdisposities die grotendeels bepalend zijn voor de productiviteit en houding t.o.v. werk. Het meet tevens negatieve en positieve faalangst.
Prijs: € 150,00

Werkstijl
Deze vragenlijst beschrijft als het ware de persoonlijkheid van een persoon in de werkcontext. Het bestaat uit de grote Big Five factoren en 7 kleinere schalen inclusief de factor integriteit. Het meet de dimensies: Extraversie, Vriendelijkheid, Nieuwsgierigheid, Stabiliteit, Nauwkeurigheid, Integriteit, Initiatief, Assertiviteit, Manipulatie, Creativiteit, Eerlijkheid, Openheid, Loyaliteit gericht op werk.
Prijs: € 200,00

Loopbaanperspectieven, aan de hand van interesses, kennis en vaardigheden
Het is gebaseerd op de menstypen: Praktisch, Analytisch, Kunstzinnig, Sociaal, Ondernemend, Conventioneel. De interessegebieden kunnen zijn: Handenarbeid, Buiten/Outdoor, Techniek, Natuurwetenschappen, Theorie, Creativiteit, Kunst, Zorg, Onderwijs, Leiderschap, Organiseren, Scoren/Competitie, Status en macht, Structuur, Zakelijkheid.
Prijs: € 145,00

Beroepenoriëntatie
Op een non verbale manier, uitermate geschikt voor mensen die de Nederlandse taal in mindere mate machtig zijn, of mensen met een lager opleidingsniveau. Beroepsactiviteiten worden door middel van fotopresentaties te vergelijken op aantrekkelijkheid uitgekozen.
Prijs: € 115,00

Burn out
Deze test is in staat om personen met burn out klachten te onderscheiden van gezonde personen en van diegenen met andere psychiatrische klachten. 'Opgebrande' en 'niet opgebrande' werknemers kunnen worden onderscheiden. UBOS meet onder andere: Emotionele uitputting, Depersonalisatie, (verminderde) Persoonlijke bekwaamheid, Distantie, Competentie.
Prijs: € 85,00

Multidimensionale klachtenlijst
Deze vragenlijst is gericht op het meten van lichamelijke en psychische klachten. De dimensies: Agorafobie, Angst, Depressie, Somatische klachten, Insufficiëntie van denken en handelen, Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit, Hostiliteit, Slaapproblemen, Psychoneuroticisme.
coping stressPrijs: € 90,00

Coping
Deze vragenlijst is gericht op het bepalen van de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen. De dimensies: Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties, Geruststellende gedachten.
Prijs: € 100,00

Persoonlijke waarden structuur
Het meet wat mensen belangrijk vinden voor zichzelf met betrekking tot hun bezigheden zoals werk, studie en vrije tijd. De dimensies: Praktische instelling, Prestatiemotivatie, Variëteit, Besluitvaardigheid, Orde & Netheid, Doelgerichtheid.
Prijs: € 115,00

Sociale omgang
Deze vragenlijst meet wat mensen belangrijk vinden in hun sociale verkeer met andere mensen. Het geeft inzicht in het relatieve belang van de interpersoonlijke waarden van een individu. De dimensies: Sociale steun, Conformiteit, Erkenning, Onafhankelijkheid, Altruïsme, Leiderschap.
social
Prijs: € 115,00

Depressie
Deze test is gericht op het meten van de algehele ernst van een depressie.
Prijs: € 88,00

Ondernemerskwaliteiten
Deze vragenlijst beschrijft als het ware de persoonlijkheid van een persoon in de werkcontext en kan aangeven welke kwaliteiten voldoende / onvoldoende ontwikkeld zijn om te kunnen slagen in ondernemerschap. Deze vragenlijst word ingezet in combinatie met de vragenlijst persoonlijke waarden structuur.
Prijs: € 220,00

 

Prijzen zijn exclusief BTW en inclusief rapportage en bespreking.
Bij afname van meerdere testen kunt u rekenen op een flinke korting!

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de werkwijze en prijzen, neem dan vrijblijvend contact op met viaWMO, contactpersoon Gwen Fleuren. Mail: info@viawmo.nl of bel 045 535 27 72 / M: 06 30 49 29 67.